E-bilet

Kontakt

Aeropact Spółka z o.o.

ul. Naramowicka 76 Budynek C, 61-622 Poznań

Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 7811897683 KRS: 0000511199 REGON: 302831470
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł